Sint Anna kerk, Gent

De Sint-Anna is een kerk in de  stad Gent.
De kerk werd in 1980 beschermd als monument en de hele omgeving als stadszicht.

Lodewijk Roelandt

.

De kerk werd in 1851 ontworpen door Lodewijk Roelandt en werd
in vereenvoudigde vorm uitgevoerd door Jacques Van Hoecke.

De bouw begon in 1853 en op 12 juni 1866 werd de onvoltooide
Sint-Anna kerk plechtig ingewijd door de bisschop van Gent,
Hendrik -Frans Bracq.

De kerk verving de oude Sint-Anna kapel uit 1644 in de Lange Violettestraat.

De kerk werd nooit helemaal voltooid . Zo was er oorspronkelijk aan de westzijde een toren voorzien.

Het is het belangrijkste gebouw in Gent in Rundbogenstil, een eclectische stijl met romaanse, Byzantijnse
en gotische elementen.

De muurschilderingen zijn van Théodore-Joseph Canneel en werden na zijn dood afgewerkt
door Théophile Lybaert. (Wikipedia)

“De foto’s werden door Wim Vandekerckhove genomen in de periode in 2019 -2020.
Het zijn wellicht de laatste foto’s waarin de kerk te zien is in zijn originele staat.
Dank zij de goede medewerking van Lieven Ascoop, Marie Roos Van Ingelgom en  Jan Vermassen  was deze fotreportage mogelijk,
een grote dank hiervoor…”

Sint Anna kerk
Igor Sirotinsky Gitaar                >>>