Geo Verbanck in Villa De Bondt
.

.
Foto links
   Beeld  van Geo Verbanck aan de gevel van Villa De Bondt
Foto midden   “Vers la Vie” verguld gipsbeeld van Geo Verbanck terug in Villa De Bondt na meer dan 45 jaar afwezigheid.
Foto rechts   Geo Verbank in zijn atelier.

  Geo Verbanck wordt op 28 februari 1881 te Gent geboren en schrijft zich in 1897 in aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van zijn geboortestad. Hij volgt de lessen in de beeldhouwkunst en wordt een gerenommeerd beeldhouwer, wiens productie tijdens het Interbellum hoge toppen scheert.
Jan-Albert De Bondt wordt op 22 augustus 1888 te Gent geboren en schrijft zich in 1906 in aan diezelfde academie. Hij wordt architect en creëert een resem gebouwen van uitmuntende architecturale kwaliteit. Na schitterende studies worden beiden ingezet voor bepaalde facetten van de Wereldtentoonstelling van 1913 te Gent.
Geen van beiden was nochtans voorbestemd om te worden wat hij geworden is.In de levensloop van beide door en door Gentse kunstenaars vinden we talrijke parallellen. Beiden hebben het tijdens hun jeugdjaren niet breed gehad, waardoor zij om den brode moesten gaan werken. Gestimuleerd door derden schrijven zij zich in aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Gent.
Beiden worden in 1924 benoemd tot leraar aan hun academie en beiden krijgen zij er de leiding van: Geo Verbanck van 1935 tot 1937, Jan-Albert De Bondt van 1939 tot 1944. Beiden hebben samengewerkt met de Kortrijkse Kunstwerkstede Gebroeders De Coene. Beiden zijn door de minister benoemd tot lid van het Oost-Vlaams Comité van Briefwisselende leden van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen.
Voldoende raakvlakken dus om het opnieuw samenbrengen van deze uitzonderlijke figuren te verantwoorden, al is het maar in deze kortlopende tentoonstelling met hoofdzakelijk minder bekende beeldhouwwerken van Geo Verbanck in De Bondts eigen woonhuis.

Anthony Demey  2017