Sint Anna kerk, Gent

De Sint-Anna is een kerk in de  stad Gent.
De kerk werd in 1980 beschermd als monument en de hele omgeving als stadszicht.

De kerk werd in 1851 ontworpen door Lodewijk Roelandt en werd vereenvoudigde vorm uitgevoerd door Jacques Van Hoecke.
De bouw begon in 1853 en op 12 juni 1866 werd de onvoltooide Sint-Anna kerk plechtig ingewijd door de bisschop van Gent,
Hendrik -Frans Bracq.
De kerk verving de oude Sint-Anna kapel uit 1644 in de Lange Violettestraat.

De kerk werd nooit helemaal voltooid . Zo was er oorspronkelijk aan de westzijde een toren voorzien.
Het is het belangrijkste gebouw in Gent in Rundbogenstil, een eclectische stijl met romaanse, Byzantijnse en gotische elementen.
De muurschilderingen zijn van Théodore-Josepph Canneel en werden na zijn dood afgewerkt door Théophile Lybaert. (Wikipedia)

“De foto’s werden door Wim Vandekerckhove genomen in de periode in 2019 -2020.
Het zijn mogelijks de laatste foto’s waarin de kerk te zien is in zijn originele staat.
Lieven Ascoop, Marie Roos Van Ingelgom en  Jan Vermassen hebben dit mogelijk gemaakt, een grote dank hiervoor…”